Trening personalny to forma treningu, która koncentruje się na poprawie i rozwoju osobistych

Korzyści z treningu osobistego mogą być dość znaczące, w tym poprawa wyników w sporcie, lepsze zdrowie i samopoczucie, lepsza wydajność pracy, zmniejszenie bólu fizycznego, lepsze wzorce snu, zwiększona samoocena i szczęście. Trenerzy osobiści mogą pomóc ludziom poprawić ich poziom sprawności fizycznej, zapewniając zorganizowany program obejmujący ćwiczenia, planowanie żywienia i monitorowanie postępów. Stanowią również zachętę dla …